Steak a (for cook)

Steak a (for cook) 2018-03-09T06:24:40+00:00

Project Description

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่ Sashimi ทั้งตัว รับประทานได้ทันที

มี 2 Size

  • ขนาดเล็ก 5.2-5.5 kg.
  • ขนาดใหญ่ 5.6-5.9kg.

*ราคาเปลี่ยนแปลงตามรอบอาทิตย์