SALMON MENU

Norwegian salmon size 5-6 kg.

SALMON MENU 2018-03-09T09:47:22+00:00
2018-03-09T06:14:20+00:00

Trim c (for Sashimi)

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่เตรียมสำหรับ นำไปแล่เป็นเมนู Sashimi [...]

2018-03-09T06:17:40+00:00

Trim c / Steak b (for Sashimi or Cook)

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่เตรียมสำหรับ นำไปทานได้ทั้งสดเมนู salmon [...]

2018-03-09T06:22:01+00:00

Steak b (for Cook)

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่เตรียมชิ้นสเต็กขนาด 100-150 g.นำไปประกอบอาหารได้ทันที [...]

2018-03-09T06:23:27+00:00

Sashimi (ready to eat)

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่ Sashimi ทั้งตัว [...]

2018-03-09T06:24:40+00:00

Steak a (for cook)

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่ Sashimi ทั้งตัว [...]

2018-03-09T08:57:06+00:00

Steak a / Dice / Sashimi (for sashimi/cook)

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่ Sashimi และหั่นเต๋าพร้อมสำหรับทำยำแซลมอนได้ชิ้นสเต็ก [...]

2018-03-09T08:58:30+00:00

Fillet

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่ ครึ่งตัว ดึงก้าง [...]

2018-03-09T09:05:46+00:00

Fillet (size 1.8 kg.)

เนื้อปลาแซลมอนล้วน พร้อมดึงก้าง ให้เรียบร้อย [...]

2018-03-09T09:11:28+00:00

ikura 100 g. (ready to eat)

ไข่ปลาแซลมอนดองโชยุ กลมกล่อม ส่งตรงจากประเทศ [...]

หมายเหตุ: ก้าง และ หนังปลา หากต้องการรับด้วย สามารถแจ้งได้ค่ะ