Steak a / Dice / Sashimi (for sashimi/cook)

Steak a / Dice / Sashimi (for sashimi/cook) 2018-03-09T08:57:06+00:00

Project Description

ปลาแซลมอนสดพร้อมแล่ Sashimi และหั่นเต๋าพร้อมสำหรับทำยำแซลมอนได้ชิ้นสเต็ก 100-120 g. สำหรับปรุงอาหาร

มี 2 Size

  • ขนาดเล็ก 5.2-5.5 kg.
  • ขนาดใหญ่ 5.6-5.9kg.

*ราคาเปลี่ยนแปลงตามรอบอาทิตย์